Người mới trên solana?

Trước khi bắt đầu chuyến phiêu lưu của bạn trên một chuỗi khối nhanh nhất hiện nay, có hai điều mà bạn cần phải hoàn thành đầu tiên:

1. Chuẩn bị một cái ví.

2. Chuyển tài sản tới ví của bạn.

Chuẩn bị ví crypto trên Solana

Chúng tôi khuyên bạn dùng Phantom Wallet. Bạn có thể kiểm tra chi tiết trên website này. (Quan trọng: Đừng bao giờ cho ai hoặc chia sẻ cho bất cứ ai khóa cá nhân(private key) !)

Chuẩn bị tiền điện tử(token) của bạn

1. Thông qua sàn giao dịch

Nếu bạn đang nắm giữ tiền pháp định, bạn có thể đăng ký vào sàn giao dịch FTX và mua tiền điện tử thông qua thị trường giao ngay (Spot market).

Nếu bạn đang nắm giữ tiền điện tử trên một chuỗi khác (ETH/BSC), bạn có thể ký gửi nó vào sàn FTX.

Bạn có thể rút tiền điện tử trên FTX về địa chỉ ví Solana của bạn.

2. Thông qua cầu nối(Bridge)

Bạn cũng có thể chuyển tiền điện tử của bạn từ một chuỗi khác(ETH/BSC) tới Solana thông qua cầu nối chuỗi chéo (cross-chain bridge).

Hiện tại, bạn có thể chọn giữa Ren và Wormhole.

Last updated