Giới thiệu

Soda là một giao thức cho vay phi tập trung trên Solana.

Soda hướng tới mục tiêu là cung cấp một thị trường vay-cho vay tất cả các loại tài sản phổ biến có giá trị và cả những tài sản mới nổi. Soda cũng thiết lập một hệ thống xếp hạng tín dụng trên chuỗi(on-chain credit rating system) dựa trên các hành vi sử dụng trong quá khứ của các địa chỉ ví. Với những tính năng tuyệt vời này, Soda sẽ là nền tảng DeFi dễ sử dụng nhất và an toàn nhất.

Last updated