FAQ

Chúng tôi liệt kê những câu hỏi thường được hỏi ở đây (sẽ update tiếp):

Q: Giao thức Soda là gì?

A: Soda Protocol là một giao thức cho vay được tích hợp với hệ thống tín dụng Sol ID. Soda nhằm mục đích phá vỡ ranh giới của các chương trình DeFi hiện tại với khả năng mở rộng cao và tăng hiệu quả sử dụng vốn tổng thể trên chuỗi.

Q: Soda có trên Mainnet không?

A: Soda sẽ ra mắt trên mainnet lúc 16:00 UTC, ngày 11 tháng 11.

Q: Tôi có thể vay / cho vay bằng Soda bằng cách nào?

A: Nó tuân theo quy trình tương tự như các giao thức cho vay khác, nhưng với trải nghiệm nhanh hơn và mượt mà hơn. Vui lòng kiểm tra tài liệu của chúng tôi để biết chi tiết.

Q: Khi nào chúng ta có thể trải nghiệm Sol ID?

A: Bạn sẽ gặp phiên bản thử nghiệm của Sol ID vào tháng 12.

Q: Khi nào Token?

A: Hãy theo dõi, chúng tôi sẽ phát hành thêm thông tin trên Twitter và các phương tiện truyền thông khác.

Q: Khi nào có airdrop?

A: Sẽ có airdrop tùy thuộc vào thời gian/trọng lượng cho vay và vay của bạn. Chúng tôi cũng sẽ chuẩn bị phần thưởng đặc biệt cho những người đóng góp trong cộng đồng.

Q: Tôi có thể đầu tư vào Soda không?

A: Đối với các nhà đầu tư cá nhân, IDO sẽ là cơ hội tốt nhất. Nếu bạn đang ở trong một tổ chức, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

Last updated